Spätný odber elektroodpadu

SPÄTNÝ ODBER VYRADENÝCH ELEKTROZARIADENÍ, BATERIÍ A AKUMULÁTOROV

Miesto spätného odberu elektroodpadu podľa § 54a ods. 17 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a zberné miesto použitých batérií a akumulátorov podľa § 48a ods. 17 zákona o odpadoch.

Podmienky spätného odberu elektroodpadu (vyradených elektrozariadení), použitých batérií a akumulátorov:

  • Spätný odber je prevádzkovaný v súlade so zákonom o odpadoch.
  • Pri nákupe nového elektrospotrebiča máte právo u nás odovzdať svoj použitý elektrospotrebič, rovnakého druhu (ale aj rôznej značky).
  • Platí princip „kus za kus“ – počet odovzdaných elektrospotrebičov = počet nakúpených.
  • Platí pre elektrozariadenia rovnakého typu/využitia, napr. práčka/práčka.
  • Batérie a akumulátory sú odoberané bez náväznosti na nákup batérií či elektrozariadení.
  • Spätný odber elektroodpadu je bezplatný.
  • Ekologickú likvidáciu elektrozariadenia pre nás zaisťujú spoločnosti Envidom a Sewa

Občanmi odovzdané vyradené elektrozariadenie a použité batérie a akumulátory sú odovzdané oprávnenému subjektu a nakladá sa s nimi v súlade so zákonom o odpadoch – teda s ohľadom na životné prostredie.

Nefunkčné elektrozariadenia a použité batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, ale k environmentálnemu spracovaniu! Toho docielite odovzdaním vyradených elektrozariadení a použitých batérií a akumulátorov v našej predajni, ktorá zabezpečí jeho odovzdanie na ekologické spracovanie.